top of page
Metamorfosys Tokio
Artwork/
Sylvia Martina Malikova

Metamorfosys Tokio

2020

Info

Title: Metamorfosys Tokio

Year: 2020

Size: 30x30cm

Technique: Acrylic on canvas

bottom of page