Newstalgia
Artwork/
Mariona Illas Sanz

Newstalgia

2020

Info

Title: Newstalgia

Year: 2020

Technique: photography