top of page
Nostalgia
Artwork/
Maryam Fardinard

Nostalgia

2020

Info

Title: Nostalgia
Year: 2020
Size: 90x63cm
Technique: Chalk pastel

bottom of page