XxXx
Artwork/
Paola Castro Aguinaga

XxXx

2021

Info

Title: XxXx
Year: 2021
Size: 72.2x45.7cm
Technique: Ink on wood