Night violet
Artwork/
Yuliya Latysheva (Yula)

Night violet

2019

Info

Night violet 49 x 69 cm (art size) 50 x 70 cm (paper size) Acrylic on watercolor paper, 270 g/m2 17.12.2019 Artist: Yuliya Latysheva (Yula)