Happy day
Artwork/
Yuliya Latysheva (Yula)

Happy day

2019

Info

Happy day 34 x 49 cm (art size) 35 x 50 cm (paper size) Acrylic on watercolor paper, 270 g/m2 24.11.2019 Artist: Yuliya Latysheva (Yula)