top of page
Nostalgia
Artwork/
Dominika Köck

Nostalgia

2021

Info

Title: Nostalgia
Year: 2021
Size: 75 x 115 cm
Technique: Watercolour mixed technique on Canvas

bottom of page